Budujeme moderné priemyselné objekty

Design & Build

Design & Build je spôsob realizácie investičného zámeru, ktorý od začiatku do konca komplexne realizuje iba jedna firma zodpovedná za celý proces výstavby. Vďaka takému riešeniu investor uzatvára iba jeden kontrakt s jedným dodávateľom – angl. Design-Build Contractor.
Takýto obchodný partner zodpovedá za všetky projektové ako aj konštrukčno-stavebné práce.

Výhodou tohto riešenia, v porovnaní s tradičným spôsobom realizácie investície sú nižšie náklady a skrátenie času ukončenia investície, pretože za projekt a realizáciu zodpovedá iba jedna firma. Zákazník už nemusí byť sprostredkovateľom medzi projektantmi a dodávateľmi, čo výrazným spôsobom zefektívňuje plynulosť celého procesu.

Výhody:

  • za projekt a za stavbu zodpovedá jedna firma, vďaka čomu sa celý proces výstavby dá jednoduchšie kontrolovať a riadiť 
  • maximálne skrátenie času od prípravy projektu až po jeho finalizáciu, pretože všetky formality vybavuje iba jeden subjekt – dodávateľ 
  • nižšie investičné náklady
  • finálna kvalita realizácie investície je na najvyššej úrovni, pretože dodávateľ sa počas vykonávania všetkých prác môže sústrediť iba na čo najlepšiu realizáciu zverenej úlohy