Budujeme oceľové haly

Oceľové haly

Oceľové haly

OCEĽOVÉ HALY realizujeme od projektu po montáž. Navrhujeme koncepcie, vizualizácie, pripravujeme projekty pre stavebné povolenie, dielenské dokumentácie a realizačné projekty. Dodávame a montujeme aj oceľové haly realizované podľa projektov investorov.

SYSTÉMOVÉ HALY sú riešenia pre zákazníkov, ktorí nemajú vlastné projekty. Ponúkame hotové riešenia, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho prispôsobiť podľa potrieb a očakávaní zákazníka, miesta investície a predpokladaného rozpočtu. 

VYUŽITIE OCEĽOVÝCH HÁL 

 • v priemysle ako výrobné závody a sklady 
 • v poľnohospodárstve pre chov zvierat, výrobu vajec, ako sklady, chladiace priestory, miestnosti na skladovanie strojov a zariadení
 • v obchode ako predajne, supermarkety 
 • športové objekty 

VÝHODY OCEĽOVÝCH HÁL

 • rýchly čas výstavby – vďaka ľahkým a nekomplikovaným prvkom sa hala dá postaviť aj v priebehu jedného týždňa 
 • nízka cena – rýchla výroba v konečnom dôsledku znamená aj nižšie celkové náklady
 • jednoduchá výstavba – veľmi úspešne nahrádzajú murované konštrukcie 
 • jednoduchá demontáž – oceľové haly sa dajú ľahko demontovať, prenášať na iné miesto, skladovať a prepravovať, je to veľmi výhodné predovšetkým v prípade objektov stavaných na určitý čas 

ŽELEZOBETÓNOVÉ HALY

Železobetónové prefabrikáty a prefabrikáty z predpätého betónu sú konštrukčné prvky používané hlavne vo veľkopriestorovom stavebníctve (napr. výrobné haly, skladové haly, nákupné centrá, obchodné a kancelárske priestory)

Hlavné výhody použitia prefabrikovaných komponentov:

 • možnosť používať veľké rozpätia konštrukčných prvkov bez nutnosti podopierať konštrukciu
 • odolnosť prefabrikovaných konštrukcií voči korózii a pôsobeniu ohňa, vďaka čomu sú trvácne a bezpečné 
 • tlmenie otrasov a vibrácií 
 • vyššia odolnosť voči agresívnym biologickým a environmentálnym prostrediam (odporúčané pre potravinársky priemysel)
 • vysoká ohňovzdornosť